Verhuizing CBR Datacenter

20 januari 2022 / Nieuws
Verhuizing CBR datacenter

In december hebben onze mannen van Mondial Van der Velde Verhuizingen na maandenlange voorbereiding het datacenter van het CBR mogen verhuizen. Deze verhuizing is voorbereid door een projectteam met projectleider Herbi Cox van het CBR, Mondial Van der Velde en Comatters. Een samenwerking waarin elke partij kon uitblinken en zo samen een succesvolle verhuizing heeft neergezet.

Het CBR datacenter is afgelopen december van de locatie Rijswijk naar Rotterdam verhuisd. Het datacenter in Rijswijk was niet meer van deze tijd en had een upgrade nodig om alle services weer goed te laten draaien. Binnen de maanden vooraf aan de externe verhuizing zijn de voorbereiding, de uitvoering en een noodscenario vastgesteld. Deze zijn gebaseerd op de kennis, ervaring en input van het hele projectteam. Het noodscenario was daarbij inclusief verschillende Go/No-go momenten, zodat we op alle mogelijke scenario’s voorbereid waren.

Verhuizing CBR datacenter
Verhuizing CBR datacenter

Samenwerking Van der Velde en Comatters

Voor de verhuizing hebben we onze krachten gebundeld met Comatters. Zij hebben het uit- en inhuizen van de apparatuur voor hun rekening genomen. Daarbij is alle apparatuur in de eigen serverruimtes in Rijswijk uitgebouwd en in de nieuwe serverruimtes in het nieuwe datacenter in Rotterdam ingebouwd en aangesloten.

Mondial Van der Velde heeft de verhuizing van de apparatuur uitgevoerd. Om ervoor te zorgen dat de apparatuur goed beschermd bleef tijdens de overdracht hebben we speciale server kratten op luchtbanden met anti-statische matten gebruikt om de apparatuur in te pakken. De bescherming van de apparatuur was de prioriteit en daar hebben onze erkende verhuizers dan ook zeker de verantwoordelijkheid voor genomen.

Nauw betrokken bij de verhuizing was Bob van Graft, CIO van het CBR en eindverantwoordelijk voor de IT-dienstverlening. “Mondial Van der Velde heeft ons succesvol ondersteund en de verhuizing op zorgvuldige wijze uitgevoerd.” vertelt Van Graft. “Het militair draaiboek dat we hebben opgesteld voor de verhuizing is netjes en volgens plan uitgevoerd.” Hij kijkt tevreden terug op de samenwerking.

“De professionaliteit van Mondial Van der Velde tijdens de verhuizing was uitstekend.”

Goede voorbereiding en een sterke uitvoering

Met onze jarenlange ervaring is geen klus te groot voor de verhuizers van Mondial Van der Velde. Samen met onze klanten en partners zorgen we voor een goede voorbereiding zodat we precies weten hoe de verhuizing uitgevoerd moet worden en dat alles in goede banen wordt geleid. Ook nemen we alle mogelijke noodscenario’s in de voorbereiding mee zodat we niet voor verrassingen komen te staan en snel de mogelijke problemen kunnen oplossen.

Verhuizing CBR datacenter

Vooraf aan de verhuizing zijn we samen met het CBR om de tafel gaan zitten om te kijken naar wat er allemaal precies verhuisd moest worden, zodat we een duidelijk beeld van het project hadden. Zo konden we ook alle taken verdelen en bepalen bij wie welke verantwoordelijkheid lag. Door de voorbereiding en planning wist iedereen wat hem te doen stond en konden we verhuizing soepel laten verlopen. Al met al, een tevreden samenwerking met een geslaagd resultaat. Zo zien we het graag!