Sustainable Development Goals

Bij Van der Velde Verhuizingen geloven we dat onze rol verder gaat dan alleen het verhuizen van goederen. Wij werken mee aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties en integreren deze principes in ons werk waar we dat kunnen.

SDG’s. Wat zijn het en wat heeft u eraan?

SDG's staan voor Sustainable Development Goals, oftewel Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Dit zijn zeventien doelen die in 2015 door de Verenigde Naties zijn vastgesteld als onderdeel van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Deze doelen zijn gericht op het aanpakken van wereldwijde uitdagingen zoals armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, milieuvervuiling, vrede en gerechtigheid.

Vanuit ons vakgebied kunnen we vanzelfsprekend niet alle 17 SDG’s bestrijken. Daarom focussen we op die SDG’s waar we als verhuisbedrijf ook echt wat mee kunnen.

vanderveldeverhuizingen sdgs uitgelicht

Hoe vult Van der Velde deze SDG’s praktisch in?

Milieu en leefomgeving

We willen de belasting voor het milieu en onze leefomgeving laag houden. Daarom streven we naar het verminderen van onze ecologische voetafdruk door gebruik te maken van recyclebare en biologisch afbreekbare materialen. Onze verpakkings- en transportmethoden zijn erop gericht om afval te verminderen en efficiënt gebruik te maken van hulpbronnen.

Circulair opslag- en beheersysteem MoBis

Heeft uw organisatie of bedrijf meerdere vestigingen en wisselt de benodigde inventaris per locatie regelmatig? Dan biedt het circulaire opslag- en beheersysteem MoBis uitkomst. Dit Mondiale Opslag Beheer Informatie Systeem is een online portal, ontwikkeld door Mondial Movers.

MoBis geeft u optimaal inzicht in de overtollige inventaris. Het doel is om op die manier hergebruik te stimuleren. Daarbij snijdt het mes aan twee kanten. Aan de ene kant bespaart de organisatie kosten en aan de andere kant wordt het milieu minder belast.

Duurzaamheid

Van der Velde Verhuizingen is koploper als het gaat om elektrisch verhuizen. Ons wagenpark is in transitie naar elektrisch en hybride, waardoor we onze CO2-uitstoot significant verlagen. Door te investeren in groene technologieën zetten we ons in voor het klimaat en dragen we bij aan een schonere toekomst.

Na een verhuizing blijft er vaak meubilair over. Meubilair dat vaak nog in goede staat is. we willen niet dat dit zomaar wordt weggegooid. Daarom zorgen we in samenwerking met lokale goede doelen voor een tweede bestemming. Hierin geven wij in onze eigen kantoren graag het goede voorbeeld.

We bieden eerlijk werk en een inclusieve arbeidsmarkt

Wij hechten waarde aan het welzijn van onze medewerkers. We bieden eerlijke, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en geloven in een inclusieve arbeidsmarkt. We gaan nadrukkelijk voor een verhouding in ons eigen personeelsbestand die daar recht aan doet.

Daarom geven we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om aan de slag te gaan en zich binnen Van der Velde verder te ontwikkelen. Hiervoor hebben we onze ‘Opleiding Verhuismedewerker’ ontwikkeld. We begeleiden cursisten individueel. Zij leren het vak in de praktijk, waardoor de kans van slagen groter is.

Onze community groeit

Wij zetten ons ook stevig in voor onze eigen regio. Van der Velde Verhuizingen sponsort lokale verenigingen, evenementen en tal van andere initiatieven. Daarnaast zijn medewerkers actief als vrijwilliger. Dit doen ze op allerlei vlakken: van vrijwilliger bij de politie tot het geven van gastlessen op scholen of in functies bij goede doelen.

Mondial Movers Foundation

Als Mondial-partner zijn we bijzonder trots op de oprichting van een eigen Mondial Foundation in 2020. Die heeft een missie: “Een samenleving met minder armoede en eenzaamheid in Nederland". Van der Velde Verhuizingen draagt hieraan bij door bijvoorbeeld speelgoed in te zamelen met de unieke ‘Speelgoededoelendoos’.

Uw verhuizing met onze zorg voor het milieu en een betere toekomst

Een verhuizing met Van der Velde is een stap in de richting van een duurzamere toekomst. Kies daarom ook voor een verhuizer die niet alleen zorg draagt voor uw spullen, maar ook voor onze planeet.

Wilt u verhuizen en tegelijk meehelpen aan een duurzamere toekomst? Neem dan contact op voor een verhuizing die bijdraagt aan de SDG's.