Koninklijk conservatorium is verhuisd naar Amare!

5 mei 2022 / Nieuws
vanderveldeverhuizigen verhuizingen hoofd afbeelding conservatorium

Met meer dan honderd piano’s en vleugels, vele honderden andere instrumenten, een bibliotheek van 800 meter en heel veel meubilair en inventaris is de externe verhuizing van het Koninklijk Conservatorium alles behalve een standaard verhuizing. Een divers en uniek verhuisproject dat in een samenwerking tussen Mondial Van der Velde Verhuizingen en Griffioen Transport naar volle tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd is.

Al in het begin van 2021 begon de voorbereiding op deze monsterklus omdat de oorspronkelijke planning was dat de hoofdverhuizing in de zomer van 2021 uitgevoerd zou worden. Dit is uiteindelijk deels gebeurd, maar door een latere oplevering van het nieuwe pand Amare is het grootste deel van de verhuizing uitgesteld tot het eerste kwartaal van dit jaar.

Het Koninklijk Conservatorium was al sinds 1980 gehuisvest in het markante gebouw aan de Juliana van Stolberglaan. Een gebouw dat in iedere ruimte muziek ademde en voor velen een belangrijke betekenis heeft gehad in hun muzikale carrière. De verhuizing bracht het Koninklijk Conservatorium echter ook weer terug naar het centrum in een gebouw waarin zij gehuisvest zijn samen met het Residentie Orkest en het Nationaal Danstheater. De moeite dus meer dan waard.

In de voorbereiding is zeer gedetailleerd in beeld gebracht wat er uiteindelijk verhuisd ging worden aan instrumenten, apparatuur, bladmuziek, inventaris en nog zoveel meer dat in bezit is. De vele afdelingen hadden in de loop der jaren veel verzameld wat verspreid door het gebouw in de vele ruimtes opgeslagen stond. Vooral het verhuisklaar maken en beschermen van de diversiteit aan goederen heeft veel aandacht gekregen in de voorbereiding. Ook is een planning tot stand gekomen waarin iedere afdeling een plek kreeg in het grootschalige verhuisproject.

Samenwerking Mondial Van der Velde en Griffioen Transport

Vanwege de grote hoeveelheid aan piano’s, vleugels, pauken, harpen en andere waardevolle en bijzondere instrumenten is er voor dit verhuisproject gekozen voor een samenwerking met dé transporteur van muziekinstrumenten in Europa. Griffioen Transport uit Bodegraven rijdt met haar wagens al in opdracht van de grote instrument merken om nieuwe instrumenten af te leveren of te verhuizen. Het was dan ook een logische keuze om een verhuizing als deze gezamenlijk aan te besteden. Wij waren dan ook zeer verheugd dat het Koninklijk Conservatorium de opdracht middels Europese Aanbesteding aan onze bedrijven gegund heeft.

De vele piano’s en vleugels waren binnen enkele dagen verhuisd door het team van Griffioen. sommige werden zelfs met een kraan uit het pand getakeld. Voor de overige instrumenten is een detailplanning opgesteld waarbij de medewerkers van Griffioen samen met de medewerkers van Mondial Van der Velde Verhuizingen gezorgd hebben dat alle instrumenten veilig en heel over zijn gekomen naar het nieuwe pand Amare.

Bijzonder aan de verhuizing van de bibliotheek was dat de bestaande bibliotheek uiteindelijk verhuisd moest worden naar meerdere plekken. Er moest dus vanuit de bestaande bibliotheek van iedere plank collectie gepakt worden dat naar de centrale bibliotheek op het Spui moest verhuizen, maar ook van iedere plank dat naar de opslag onder het stadhuis moest verhuizen. Dit vergt goede aandacht en precisie wat geresulteerd heeft in een foutloze verhuizing door het team dat deze deelverhuizing uitgevoerd heeft.

Bijzonder aan de verhuizing van de bibliotheek was dat de bestaande bibliotheek uiteindelijk verhuisd moest worden naar meerdere plekken. Er moest dus vanuit de bestaande bibliotheek van iedere plank collectie gepakt worden dat naar de centrale bibliotheek op het Spui moest verhuizen, maar ook van iedere plank dat naar de opslag onder het stadhuis moest verhuizen. Dit vergt goede aandacht en precisie wat geresulteerd heeft in een foutloze verhuizing door het team dat deze deelverhuizing uitgevoerd heeft.

vanderveldeverhuizingen verhuizing conseervatorium amare 1

Circulair opruimen van achtergebleven inventaris

Eenmaal na de uitvoering van de externe verhuizing van het Koninklijk Conservatorium naar Amare was er nog steeds veel inventaris en meubilair aanwezig in het ‘oude’ pand. Door de jaren heen is er enorm veel verzameld en iedere hoek of ruimte was maximaal benut. Uiteindelijk moest het gebouw opgeleverd worden aan de Gemeente Den Haag en dat vergde nogmaals een grote inspanning van de medewerkers van Mondial Van der Velde Verhuizingen. Zij moesten iedere schroef, ieder blaadje papier en ieder achtergebleven stuk meubilair nog uit het pand halen. Bezemschoon opleveren noemen wij dat.

Om te zorgen dat dit ‘afval’ niet zomaar afgevoerd zou worden is er een plan uitgewerkt waarbij ieder afvalstroom in kaart is gebracht. Dit heeft geresulteerd in een diversiteit aan afvalstromen als onder anderen hout, metaal, papier, kunststof/plastic waarvoor containers geplaatst zijn op het terrein voor het pand aan de Juliana van Stolberglaan. Meubilair en inventaris werd gedemonteerd en zo gescheiden in de diverse containers geplaatst. Dit heeft gezorgd voor verwerkbare afvalstromen bij de diverse recyclingbedrijven op weg naar nieuwe grondstoffen en lagere kosten voor het Koninklijk Conservatorium. Zo heeft het Koninklijk Conservatorium graag bijgedragen aan een circulaire oplossing die aangeboden werd door Mondial Van der Velde Verhuizingen.

vanderveldeverhuizingen verhuizing conseervatorium amare 3
vanderveldeverhuizingen verhuizing conseervatorium amare 2

Het project door de ogen van het Koninklijk Conservatorium gezien

Gedurende het gehele project was Adjunct-directeur Karin van der Lee eindverantwoordelijk vanuit het Koninklijk Conservatorium voor de verhuizing. Wij hebben haar gevraagd naar haar ervaring bij dit complexe verhuisproject.

“Aan deze verhuizing ging uiteraard een gedegen voorbereiding vooraf, ook al omdat het oude gebouw na 40 jaar tot in alle hoeken en gaten volstond met alles wat zich daar in al die jaren aan instrumenten en materialen had verzameld. Na een uitgebreide aanbestedingsprocedure kwam Mondial Van der Velde samen met Griffioen Transport als meest geschikte partij uit de bus. Een samenwerkingsverband van een gerenommeerde verhuizer en een gespecialiseerde vleugel en piano transporteur was voor het Koninklijk Conservatorium ideaal om deze grote klus te klaren,” vertelt Karin.

“Al vrijwel direct na de aanbesteding ging de voorbereiding van de verhuizing van start door middel van een regelmatige gesprekscyclus tussen medewerkers van het KC en van Mondial en Griffioen, zodat alle partijen zich konden voorbereiden op wat hun te wachten stond. En waar de KC-medewerkers zich regelmatig zorgen maakten of het allemaal wel zou lukken, straalden de professionals van Mondial en Griffioen een rotsvast vertrouwen en rust uit. Juist dat aspect heeft ervoor gezorgd dat de verhuizing uiteindelijk vlekkeloos is verlopen, waarvoor hulde! En ten overvloede heeft Mondial het Koninklijk Conservatorium ook nog geholpen met het afvoeren en onderbrengen van alle achtergebleven inventaris die uiteindelijk niet meeging naar Amare. Kortom, voor het Koninklijk Conservatorium een zeer geslaagde verhuizing waar wij met grote tevredenheid op terugkijken, niet in de laatste plaats te danken aan de zeer professionele inzet van Mondial en Griffioen!”.

Uiteindelijk is dit unieke verhuisproject dus naar grote tevredenheid van het projectteam en directie van het Koninklijk Conservatorium uitgevoerd. Als dank en herinnering aan de verhuizing hebben de directies van Mondial Van der Velde Verhuizingen en Griffioen Transport een ingelijste cartoon overhandigd van de Haagse cartoonist Bert Schoolderman. Wij wensen de medewerkers en leerlingen van het Koninklijk Conservatorium veel plezier in Amare!